45. Sayı

TÜBAR45

TAKDİM

AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN ROMANLARINDA GÖÇ COĞRAFYASI: ÖZGÜRLÜKTEN SÜRGÜNLÜĞE “KAFKASYA”

NABİZADE NAZIM’IN “TALEB-İ DÂD” ŞİİRİ

AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE AĞAÇ VE ÇİÇEK SEMBOLİZMİ

ATTİLA İLHAN’IN DUVAR İSİMLİ ŞİİRİNİN TAHLİLİ

TÜRKÇEDE LA DAME AUX CAMÉLIAS TERCÜMELERİ VE HAKKINDA YAZILANLAR

REFİ CEVAT ULUNAY’IN DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

CODEX CUMANICUS’TA SIFAT+KILI YAPISI

MY RED HAIR IS MY FREEDOM IMAGE OF LILITH IN ORHAN PAMUK’S NOVEL THE RED HAIRED WOMAN

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ’NÜ DON QUIJOTE İLE OKUMAK

YENİ TURAN VE AYDEMİR ROMANLARINDA TURAN KAVRAMINA İLİŞKİN SOSYOLOJİK DEĞİŞKENLER

MUSAVVER HÂLE DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

BİLGE KARASU ANLATISINDA SU VE KADIN

KLASİKTEN POSTMODERNE BİR MASALIN MÜTHİŞ SERÜVENİ KURBAĞA PRENS KURBAĞA PRENSES PRENSES VE KURBAĞA

JOHANN GOTTLİEB FİCHTE’NİN TARİH ALGISININ ALMAN ULUSUNA SÖYLEVLERİ BAĞLAMINDA ÂŞIK ŞENLİK ŞİİRİNDE BEN ÖZNESİNDEN BİZ BİLİNCİNE

TÜRK ROMANINDA İDEALİST KİMLİĞE GİDEN YOLDA GAZETECİLER (1950-1980)

Gülcan ÇOLAK Toplumdilbilimi Toplumsal Cinsiyet ve Dil

Ömer Faruk HUYUGÜZEL Eleştiri Terimleri Sözlüğü