Hakkında

Kurucu / Founding
Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT
  
Editör / Editor
Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT
Prof. Dr. Hikmet KORAŞ
Doç. Dr. Ramis KARABULUT
 
İngilizce Editörü / English Manuscripts Editor
Öğr. Gör. Nimet ALPASLAN
  
Yazı İşleri Müdürü / Editorial Assistant
Doç. Dr. Ramis KARABULUT
  
Düzenleme / Technical Editor
Ar. Gör. Dr. Dinçer APAYDIN
Ar. Gör. Merve GÜLCÜ
  
  Haberleşme / Communication
turklukbilimi@gmail.com
nazimhpolat@gmail.com
 
Ramis KARABULUT
Aşağıkayabaşı Mah. Bor Yolu Üzeri
Batur Rezidans Nu: 30 / NİĞDE
(0542 626 24 56)
 
ISSN: 1300-7874
e dergi ISSN:2564-6915


Ağ Adresi/Web Address
www.tubar.com.tr

Baskı/Printing
Bizim Büro Mat.
Büyük Sanayi 1. Cad. Sedef Sok.
Nu: 6/1 İskitler / ANKARA
( (0 312) 435 82 07 – 229 99 28

  
Banka Hesap Nu.
Bank Account Number
Garanti Bankası/Bank
Niğde Şubesi/Branch
Hikmet KORAŞ
TR49 0006 2000 2560 0006 6945 66


TÜBAR’ın tarandığı dizinler
TÜBAR is indexed and abstracted by
 
EBSCO Academic Complete Search
MLA Modern Language Association
SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini
ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı