Kurucu ve Baş Editör / Founder and Editor in Chief

 • Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT

Filoloji Alan Editörleri / Field Editors of Philology

 • Doç. Dr. Dinçer APAYDIN (Ankara Hacı Bayram Veli Üni.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Merve AKBAŞ (Ankara Hacı Bayram Veli Üni.)

Felsefe Alan Editörü / Field Editor of Philosophy

 • Doç. Dr. Recep Batu GÜNÖR (Ankara Hacı Bayram Veli Üni.)

Tarih Alan Editörü / Field Editor of History

 • Doç. Dr. Bilal KOÇ (Ankara Hacı Bayram Veli Üni.)

İngilizce Editörü / English Manuscripts Editor

 • Okt. Hale DEDE (Kadir Has Üni.)

Yazı İşleri Müdürü / Executive Editor

 • Doç. Dr. Ramis KARABULUT (Niğde Ömer Halisdemir Üni.)

Haberleşme / Communication

turklukbilimi@gmail.com

Ramis KARABULUT

Ahmet Kuddusi Mah. 247. Sk. No: F/19 Bor / NİĞDE

Tel: 0 542 626 24 56

Baskı / Printing

Bizim Büro Matbaası

Büyük Sanayi 1. Cad. Sedef Sok. Nu: 6/1 İskitler / ANKARA

Tel: 0 312 435 82 07 – 229 99 28

Banka Hesap Nu. / Bank Account Number

Garanti Bankası – Niğde Şubesi

Hikmet KORAŞ

TR49 0006 2000 2560 0006 6945 66

Danışma Kurulu / Advisory Board

 • Prof. Dr. Vahit TÜRK (İstanbul Kültür Üni.)
 • Prof. Dr. Abdürreşit KARLUK (Ankara Hacı Bayram Veli Üni.)
 • Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU (Ondokuz Mayıs Üni.)
 • Prof. Dr. Necdet OSAM (KKTC Doğu Akdeniz Üni.)
 • Prof. Dr. İbrahim MARAŞ (Ankara Üni.)
 • Prof. Dr. Selahattin BEKKİ (Ahi Evran Üni.)
 • Doç. Dr. Halide İMAMOVA (Taşkent Devlet Şarkşinaslık Ens.)
 • Doç. Dr. Ergin JABLE (Priştine Üni.)

Yayın Kurulu / Editorial Board

 • Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT (Ankara Hacı Bayram Veli Üni.)
 • Prof. Dr. Hikmet KORAŞ (Niğde Ömer Halisdemir Üni.)
 • Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL (İstanbul Kültür Üni.)
 • Prof. Dr. Muhsin MACİT (Anadolu Üni.)
 • Prof. Dr. İrfan MORİNA (Priştine Üni.)
 • Prof. Dr. Nurettin DEMİR (Hacettepe Üni.)
 • Prof. Dr. Serkan ŞEN (Ondokuz Mayıs Üni.)
 • Doç. Dr. Elza SEMEDLİ (Hazar Üni.)
 • Dr. Ablet SEMET (Georg-August Universitat Göttingen)