BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/ ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Danışma ve Yayım Kurulu
Yayım Kurulu PDF Yazdır e-Posta

Kurucu / Founding

Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT

Editörler / Editors

Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT

Prof. Dr. Hikmet KORAŞ 

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL

 

 

Yazı İşleri Müdürü / Editorial Assistant

Yard. Doç. Dr. Ramis KARABULUT

 

Düzenleme-Düzeltme / Technical Editors

Ar. Gör. Elif PALİÇKO

Ar. Gör. Hatice YILDIZ

Ar. Gör. Zeynep ŞENER

 Ar. Gör. Dinçer APAYDIN

Haberleşme / Communication

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

Ramis KARABULUT

Sırasöğütler Mah. Çevreyolu

Aydoğdu Ap. Kat: 2, Nu. 2

 

( 0542 626 24 56

Bor-NİĞDE

 Banka Hesap Numarası / Bank Account Number

Garanti Bankası/Bank

Niğde Şubesi/Branch

Hikmet KORAŞ

TR49 0006 2000 2560 0006 6945 66

TÜBAR’ın tarandığı dizinler

TÜBAR is indexed and abstracted by

EBSCO Academic Complete Search

MLA Modern Language Association

ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı

SOBİAD -Sosyal Bilimler Atıf Dizini 

ASOS Index- Akademia Social Science Index 

 

 

Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Vahit TÜRK

(İstanbul Kültür Üni.)

 Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üni.)

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

(Ondokuz Mayıs Üni.) 

Prof. Dr. Necdet OSAM

(KKTC Doğu Akdeniz Üni.) 

Prof. Dr. İbrahim MARAŞ

(Ankara Üni.)

Yayım Kurulu / Editorial

Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT

(Gazi Üni.) 

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL

(Ahi Evran Üni.) 

Prof. Dr. Muhsin MACİT

(Anadolu Üni.) 

Prof. Dr. Hikmet KORAŞ

(Niğde Ömer Halisdemir Üni.)

Prof. Dr. Nurettin DEMİR

(Hacettepe Üni.) 

Prof. Dr. Selahaddin BEKKİ

(Ahi Evran Üni.) 

Doç. Dr. Serkan ŞEN

(Ondokuz Mayıs Üni.)

Dr. Ablet SEMET

(Georg-August Ünivversitat Göttingen) 

İngilizce editörü

(English manuscripts editor)

 

Okt. Nimet ALPASLAN

(Niğde Ömer Halisdemir Üni.)


 

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915