BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-13-2003BAHAR
Yukari

SAYI-13-2003BAHAR

 
      

İÇİNDEKİLER

 
       Sayfa
Nâzım H. POLATTakdim -13-5
  
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZELEğitim Fakültelerinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünün Kuruluşu ve Hedefleri7
Prof. Dr. Cahit KAVCAR  Türk Dili ve Edebiyatı Programıyla İlgili Yeni Çalışmalar19
Doç. Dr. Sedat SEVERTürkçe Öğretiminde Yeni Yapılanma Çalışmaları27
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞOkuma-Yazma Öğretiminde Cümlenin Önemi39
Doç. Dr. Hayati AKYOLMetinlerden Anlam Kurma49
Doç. Dr. Murat ÖZBAYTürkçe Öğretiminde Hedef-Araç İlişkisinin Ders Kitabı Örneğinde Değerlendirilmesi59
Yrd. Doç. Dr. Musa ÇİFTÇİDil ve Edebiyat Öğretiminde Zaman Haritası71
Arş. Gör. Özay KARADAĞTürkçe Eğitiminde Anlatım Tarzları79

Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ

Yrd.Doç.Dr. A. Halim ULAŞ

Türkçe Öğretiminde Kelimeler Dünyası93
Arş. Gör. Eyyup COŞKUNÇeşitli Değişkenlere Göre Lise Öğrencilerinin Etkili Okuma Becerileri ve Bazı Öneriler101
Dr. Nesrin ZENGİNGençlerin Okumu Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma Hakkında131
Dr. Asiye DUMANTürk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Metin Seçimi151
Dr. Gıyasettin AYTAŞOkuma Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü155
Yrd. Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREKTürkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Önemi161
Arş. Gör. Turan TEMUROkunabilirlik (Readability) Kavramı169
Arş. Gör. Yusuf DOĞANTürkçe Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Becerileri181
Arş. Gör. Duygu UÇGUNTürkçe Öğretimi Açısından Özel Öğrenme Güçlüğü203
Arş. Gör. Mehmet TEMİZKANİlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Dil Gelişimi Bakımından İncelenmesi219
Arş. Gör. Kemalettin DENİZYazılı Anlatım Becerileri Bakımından Köy ve Kent Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Durumu233
Arş. Gör. Bayram BAŞAltıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Metin Türleri Üzerine Bir İnceleme 257
Arş. Gör. Ferhat ENSARTürkçe Eğitiminde Bir Öğretim Yönteminin Geliştirilmesine Kaynaklık Etmesi Bakımından Soru267
Arş. Gör. Mehmet KURUDAYIOĞLUKonuşma Eğimi ve Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler287
Yrd. Doç. Dr. Erol BARINYabancılara Türkçenin Öğretiminde Temel Söz Varlığının Önemi311
Arş. Gör. Ahmet BALCIBir Okuma Materyali Olarak Çocuk Dergileri ve “Çocuklara Rehber”319
Arş. Gör. Namık Kemal ŞAHBAZTürkçe Öğretimi Açısından Ceyhun Atuf Kansu’nun Çocuk Şiirleri351
Yrd. Doç Dr. Hayriye TOPÇUOĞLUCumhuriyet Öncesinde Yazılmış Ders Kitaplarında Dil ve Edebiyat Öğretimine İlişkin Görüşler ve Uygulamalar373
Yrd. Doç Dr. Celal DEMİRTürkçe Öğretiminde Zarf Tümleçleri407
Arş. Gör. Bilginer ONANDivanü Lügati’t-Türk’ün Dil Öğretim Yöntemleri ve Dünya Filolojisine Katkıları Bakımından Bir Değerlendirmesi425
Prof. Dr. Nâzım H. POLATAhmet Cevdet Paşa ve Türkçenin Öğretimi447
Arş. Gör. Hasan BAĞCI“Türkçe Öğretimi Bibliyografyası” Yayımlandı453

 

 

Hakem Listesi (156.70 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915