BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-15-2004BAHAR
Yukari

SAYI-15-2004BAHAR

İÇİNDEKİLER

Sayfa
Nâzım H. POLATTakdim -15-7-8
Yrd. Doç. Dr. Recep KARAATLIBir İsim Tamlamasında İyelik Ekinin Düşmesi Üzerine Bir Görüş9-18
Yrd. Doç. Dr. Hikmet KORAŞ Yard.Doç.Dr. Recep KARAATLI –Hayatı ve Çalışmaları19-29
Prof. Dr. Recep TOPARLILehçe-i Osmânî'deki Atasözleri31-38
Prof. Dr. Nâzım H. POLAT“Musavver Erganun” Dergisi39-62
Doç. Dr. M. Fatih KÖKSALEdirneli Nazmî’nin Yayımlanmamış Türkî-i Basît Şiirleri63-82
Yrd. Doç.Dr. Nezahat ÖZCANAhmet Cemil ile Mümtaz’ın Benzerlikleri83-101
Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÇIBLAKHalk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar103-125
Yrd. Doç. Dr. Mehmet NARLISabahattin Ali’nin Çağlayan Dergisindeki İlk Şiirleri127-137
Öğr. Gör. Hayri ÖZTÜRKRüyaların ve Sembollerin Işığında İbiş’in Rüyasından Nahid’in Hakikatine139-149
Arş. Gör. Serkan ŞENOrhon Yazıtlarından Uygur Yazmalarına Anlam Daralmaları151-160
Arş. Gör. Ahmet DEMİRTAŞKutadgu Bilig’deki Hükümdar Küntogdı Tipine Göstergebilimsel Açıdan Bir Yaklaşım Denemesi161-174
Arş.Gör. Hatice İÇELNecatî Beg Divanı’ndaki Deyimler 175-230
Arş.Gör. Aslıhan DİNÇER

Âşık Veysel’in Şiirlerinde Alışılmamış Bağdaştırmalar

231-242
Yrd. Doç. Dr. Mahmut SARIKAYA/Ok.Mahmut SEYFELİKırşehir Abdal/Teber Dili ve Azerbaycan, Özbekistan Gizli Dilleriyle İlgisi243-278
Yrd. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLUSözlerin Soyağacı Üzerine Bazı Notlar279-289
Arş. Gör. Nedim BAKIRCI“Türk Gölge Oyunu / Karagöz”291-294
   
   

 

Hakem Listesi (147.88 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915