BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-23-2008BAHAR
Yukari

SAYI-23-2008BAHAR

İÇİNDEKİLER

 
Sayfa
Nâzım H. POLATTakdim -23-5-6
Arş. Gör. Aslı BÜYÜKOKUTAN

Dalaman Yöresinde Tespit Edilmiş Avcılıkla İlgili İnanç ve Uygulamalar Üzerinde Bir Değerlendirme

An Evaluation Upon the Beliefs and Practices on the Hunting Within the Dalaman Region

7-26
Doç. Dr. Hüseyin CANYAŞF. Orkunt CANYAŞ

Türk Modernleşmesi Açısından Öğretim Birliğinin Önemi

The Importance Of Unity In Education On The Bases Of Turkish Modernization

27-37
Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÇIBLAK

Teknoloji Çağında Masal Kültürel Mirasının Korunması

The Protection of Cultural Heritage in the Era of Technology: The Case of Fairy Tales

39-50
Prof. Dr. Adnan İNCE

Abdî’nin Gül ü Nevrûz Mesnevîsi

Gül-ü Nevruz Mesnevi of Abdi

51-130
Yrd. Doç. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU

Türkçe ve Moğolcada Çekim Edatlarından Önce Gelen İsim ve  Zamirlerin Aldığı Hal Ekleri

Case Suffixes Which Nouns and Pronouns Preceding Postpositions Take in Turkish and Mongolian

131-143
Doç. Dr. M. Fatih KÖKSAL

İbni Kemâl Dîvânı’nın Neşri Üzerine Tespitler

The Findings on the Publications of İbni Kemal’s Divan

145-180
Dr. Mustafa OĞUZ

Lizbon Müsteşrik Kongresine Dair Sultan II. Abdülhamid’e Sunulan Bir Rapor

A Report Presented to Abdulhamit II. About the Lisbon Orientalist Congress

181-207
Arş. Gör. Cemil Cahit YEŞİLBURSA

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihî Yerlerin Kullanımı

The Use of Historical Places in Teaching Social Studies

   209-222
 YAYIN TANITIM 
Öğr. Gör. M. Ziya BAĞRIAÇIKMevlânâ Celâleddîn-i Rûmi, Sırların Dili-Bütün Rubailer-223-226
Yrd. Doç. Dr. Hikmet KORAŞAy Boba Mihail Çakır, Gagauzlar: İstoriya, Adetler, Dil hem Din227-229
 

 

Hakem Listesi (147.55 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915