BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-24-2008GUZ
Yukari

SAYI-24-2008GUZ

İÇİNDEKİLER

 
Sayfa
Nâzım H. POLATTakdim -24- 7-8
Dr. Günesh BASHIROVAArş. Gör. Gönül GÖKDEMİR

Kıbrıs Türk Edebiyatında Bir Postmoder-nist Roman: Raşit Pertev’in Gelincik Meseli Romanı Üzerine

A Postmodernist Novel in Turkish Cypriot Literature: on Rashit Pertev’s Poppy Tale Novel

9-19
Yrd. Doç. Dr. Şaban BAYRAK

XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda İspir’in İdarî Statüsü ve Bazı Önemli Olaylar

Administrative Status of Ispir and Some İmportant Events in XVIIIth and XIXth Century

21-35
Beyhan KANTER

Tevfik Fikret’in “Şermin”den Önceki Şiirlerinde Çocuk Teminin İşlenişi

The Theme of Child in the Poetry of Tevfik Fikret in his Earlier Works Before Şermin

37-52
Arş. Gör. Abdurrahman KOLCU

Balkan Türklerinin II. Dünya Savaşında Yaşadığı Trajedi Üzerine Bir Roman: Dri-na’da Son Gün

“The Last Day in Drina” A Novel on the Tragedy of Balkan Turks in the 2nd World War

53-66
Yrd. Doç. Dr. Hikmet KORAŞ

Esarette Sürgüne Ağıt ve Özbek Şiirinde Millî Roantizmin Yeniden Doğuşu

The Wailing fort he Exile in Captivity and Rebirth of National Romantizm in Uzbek Poetry

67-78
Arş. Gör. Sedat MADEN

Aşk-ı Memnû ve Madam Bovary Romanlarında Kadınların Yönlendirdiği Olay Örgüsü

The Web of Events Guided by Women in Aşk-ı Memnu and in the Novel of Madam Bovary

79-97
Dr. Mustafa OĞUZ

Osmanlı Devleti’nde Devlet Adamı Kıtlığı (Kaht-ı Rical) Hakkında II. Abdülhamid’e Sunulan Bir Rapor

A Report About Paucıty of Statesman (Kaht-ı Rical) was Presented to Abdulhamıd II. In Ottoman States

99-134
Arş. Gör. Oğuz ÖCAL

Kendini Verememe Problemi ve Ataol Behramoğlu’ndan Bir Örnek

The Inability of Devoting Oneself Whole Heartedly and a Sample of Ataol Behramo­ğlu

135-157
Yrd. Doç. Dr. Ertan ÖRGEN

1940 Sonrası Türk Şiirinde Ölüm

Death in Turkish Poetry After 1940

159-175
Arş. Gör. Fatih SAKALLI

Ayhan Kırdar’ın Şiir Dünyası

The World of Ayhan Kırdar’s Poems

177-223
Arş. Gör. Müberra Bağcı TAYFUR

Ataç ve Tiyatro

Ataç and the Theatre

225-238
Arş. Gör. Gökhan TUNÇ

Müşâhedât Postmodern Bir Roman mı?

Is Muşahedat a Postmodern Novel?

239-250
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Melda ÜNER

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında “Şık” Delikanlılar

The “Chic” Young in Hüsyin Rahmi Gür-pınar’s Novels

251-269
Dr. Kaplan ÜSTÜNER

XIV ve XV. Yüzyıl Divanlarında Tasavvuf

Sufism in Divans of the 14th and 15th Centuries

271-294
Yrd. Doç. Dr. Ünal ZAL

Gurbannazar Ezizov: Mezar Taşına Bile Tahammül Edilemeyen Bir Şair

Gurbannazar Ezizov: A Poet whose Gravestone is not Tolerated either

295-306
 YAYIN TANITIM 
Yrd. Doç. Dr. Hikmet KORAŞİsmail Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri 1 Roman ve Hikâyeleri, 2 Fikrî Eserleri, 3 Dil-Edebiyat-Seyahat Yazıları307-312
Arş. Gör.Vedat Ali TOKDoç. Dr. Fatih Köksal ve “Klâsik Türk Şiiri Araştırmaları313-316
 

 

Hakem Listesi (153.37 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915