BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-26-2009GUZ
Yukari

SAYI-26-2009GUZ

     

İÇİNDEKİLER

 
Sayfa
Nâzım H. POLATTakdim -26-7-8
 Prof. Dr. Mehmet AÇA/Mustafa AÇA

 Hacivat ile Karagöz’ü Belli Bir Döneme Tarihsel Kişilikler Olarak Konumlandırma Çabalarına Sinemadan Bir Örnek: “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” Filmi

An Example of Positioning Endeavors of Hacivat and Karagoz as Historic Individualities to a Certain Period from Cinema: “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” (Why were Hacivat and Karagoz Murdered?) Movie

9-20
 Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKŞİT

 Niğde Şehriyle İlgili Tarihi Kaynaklar: Akmedrese Vakfiyesi

Akmedrese Vakfıye: Hıstorical Sources About Nıgde City

21-28
 Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN

 Türk Halk Şiirinde Enver Paşa

Enver Pasha In Turkısh Folk Poetry

29-44
 Abdullah AYDIN

 Hanyalı Nuri Divanı’ndan Hareketle Giritli Şairlere Ek

From Hanyalı Nuri’s Divan to New Poets of Crete

45-58
 Dr. Mesut DÜNDAR

 Bor Camileri

Mosquies of Bor

59-80
 Prof. Dr. Bilge ERCİLASUN

 Sevinç Çokum ve Dört Romanı

Sevinç Çokum and Her Four Novels

81-108
 Yrd. Doç. Meriç GÜVEN

 Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Tıp Yazmalarındaki Türkçe Organ Adları Üzerine Bir İnceleme

An Analysis on Turkish Organ Names Which are Taken Place in Medicial Narration that Had Been Written in Old Anatolian Turkish

109-141
Dr. Mustafa OĞUZ

Osmanlı Devleti'nin Durumu Hakkında Cevdet Paşa'nın Görüşleri

Cevdet Pasha’s Views About The Status of Ottoman State

143-159
 Yrd. Doç. Dr. Tülay ÖCAL

 Kuruluşu, Gelişmesi ve Fonksiyonları Açısından Saimbeyli Şehri

From the Point of Foundation, Development and Funcionality of the City Called Saimbeyli

161-189
 Arş. Gör Seda ÖZBEK 

Mehmet Akif’in Kitap Tenkitleri

The Book Critics of Mehmet Akif

191-197
 Yrd. Doç. Dr. Serdar SARISIR

 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yerel Bankacılık Girişimleri: Niğde Örneği

Local Banking Attempts in early Republican Era: Nigde Example

199-216
 Arş. Gör. Özer ŞENÖDEYİCİ

 Osmanlı’nın Görsel Şiirleri I: Resim Yazmak Sanatı Ve Sâdıkî’ye Ait Bir Müşeccerin Tetkiki

Ottomans’ Visual Poems I:The Art of “Writing” Picture and an Examination of a Müşeccer by Sâdıkî-

217-227
 Yrd. Doç. Dr. Nevzat TOPAL

 Muallim Sapancalı Hüsnü

Teacher Sapancalı Hüsnü

229-245
 Yrd. Doç. Dr. Çağatay ÜSTÜN  Eski Bir Türk İçeceği: Kımız (Koumıss)

 An Ancient Turkish Beverage: Kımız (Koumiss)

247-255
  YAYIN TANITIM 
 Öğr. Gör. Ramis KARABULUT Genç Osman Geçer, Bosna-Hersek’te Bir Osmanlı Aydını: Salih Safvet Başiç 257-260
 Dr. Akartürk KARAHAN Paşa Yavuzarslan, Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü261-264
 Yrd. Doç. Dr. Hikmet KORAŞ Nergis Biray, Türkiye’deki Afgan Kazakları Ağzı265-267
 

 

Hakem Listesi (147.12 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915