BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-10-2001GUZ
Yukari

SAYI-10-2001GUZ

 

      İÇİNDEKİLER 

      SAYFA

Nâzım H. POLAT

Takdim –10

          5

 Birinci Bölüm:

S İ V A S

 
 

Horst UNBEHAUN

Sivas Vilâyetinde Basının Doğuşu

9

Prof. Dr. Nâzım H. POLAT

“Dilek” Mecmuası

37

Yard. Dç. Dr. Doğan KAYA

Yaralı Mahmut İle Mahbup Hanım

57

Dr. Erdoğan ÖNDER

Folklor Sosyolojisi Açısından Sivas Halayları

 

81

Yard .Dç. Dr. Faruk ÇOLAK

XVI. Yüzyıl Sivas’ında Olağanüstü Hamilelik ve Fil Ata Miti

 

107

Ar.Gör. M. Fatih KANTER

Yavuz Bülent Bakiler’in Şiirlerinde Sivas

 

113

Prof. Dr. Nâzım H. POLAT

Sivaslı Mütevellizade Ömer İhya  ve “Bâkûre”si

 

121

Dr. Yaşar KALAFAT

Sivas Yöresi Örnekleri İle Türk Halk İnançlarında Aşermek/ Yeriklemek

 

169

Prof. Dr. Nâzım H. POLAT

Sığırcızade Hayri’nin Beş Şiiri

173

Ar. Gör. Özay KARADAĞ

Sivas’taki Okullar Örneği Çerçevesinde Eğitim Sürecinde Ana Dili Kullanma Becerisinin Gelişimi Üzerine Bir Araştırma

   

181

Yrd.Doç.Dr.Ahmet KÖKDEMİR

Dil Üzerine Fanteziler Yahut Konuşabilseydi

 

196

Ok. Osman YILDIZ*

Öğr.Ramiz KARABULUT

 

Sivas Hakkında Bir Kaynakça Denemesi

 

205


        
 

İkinci Bölüm

MUHTELİF MAKALELER 

 

 

Yrd Doç.Dr.Burhan PAÇACIOĞLU

Türk Derneği Tasfiyeci Miydi?

219

Dr. M. Fatih KÖKSAL

“Divan Şiirinde Okçuluk Terimleri”ne Ekler

 

235

Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan KOLCU

Yahya Kemâl’in Kitaplarına Girmemiş İlk Şiirleri

 

255

Dr. Mahmut SARIKAYA

Azerbaycan Türkçesinde Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman Çekimleri İle Güney Azerbaycan Türkçesindeki Örnekleri

  

273

Yrd. Doç. Dr. Bekir ÇINAR

Dîvân Şiirinde Adâlet

295

Ar. Gör. M. Ziya BAĞRIAÇIK

Dürri’nin Tarih Manzumelerinde Lale Devri

 

333

Yard. Doç. Dr. Hikmet KORAŞ

-MACA/-MECE  Eki Üzerine Bir Deneme

 

349

Ar. Gör. Akartürk SALMAN

Türkmen Türkçesinde Hal Eklerini Biribirinin Yerine Kullanılması

 

359

 

 

Hakem Listesi (141.72 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915