BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-11-2002BAHAR
Yukari

SAYI-11-2002BAHAR

 

İÇİNDEKİLER

 
  Sayfa
Prof. Dr. Nâzım H. POLATTakdim –11

5

  
Prof. Dr. Nâzım H. POLATÖlümünün 40. Yılı Münasebetiyle Yahya Saim Ozanoğlu’nun Yayımlanmamış Eserleri 

  7

Yard. Doç. Dr. M. Fatih KÖKSAL Eski Şiirimizin Nâdîde Güzelleri 

161

Yard. Doç. Dr. Nezahat ÖZCAN Fatih-Harbiye Ramanı’ında Bir Kültür Sonu Olarak Batılılaşma

 169

Yard. Doç. Dr. Cihan ÖZDEMİR Nizamsızlıktan “Dünya Nizamı”na

179

Yard. Doç. Dr. Faruk ÇOLAKBir Anadolu-Türk Efsanesinin Oğuz Kağan ve Göç Destanlarıyla İlişkisi 

 189

K. M. MUSAYEV’den Yard. Doç. Dr. Mevlüt GÜLTEKİN  Karaim Türkçesi

 200

Yard. Doç. Dr. Ahmet AKŞİTEflâki’nin Alaeddin Keykubad Hakkındaki Rivayetlerine Dair 

 229

Yard. Doç. Dr. Eyüp COŞKUNOkumanın Hayatımızdaki Yeri ve Okuma Sürecinin Oluşumu 

 239

Prof. Dr. Meserret DİRİÖZ “Edebiyat Bilgi ve Teorileri –I- Belâgat (K. Bilgegil)”

 253

   

 

Hakem Listesi (155.88 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915