Yazarlık ve telif hakkı konusundaki sorumsuzluklar, intihal (plagiarism), uydurmacılık (fabrication), çoklu yayın (duplication), bölerek yayımlama (salamization), insan-hayvan etiğine saygısızlık, kaynakların taraflı seçilmesi ve çıkara dayanan taraflı yayın yapmak; akademik etik kurallarını ihlal etmenin en sık karşılaşılan biçimleridir.

TÜBAR’da bilimsel makaleleriyle yer alan yazarlar, çalışmalarındaki bütün bilgileri etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde ettiklerini, kendilerine ait olmayan her türlü ifade, bilgi ve bulgunun kaynağına eksiksiz atıfta bulunduklarını kabul etmiş sayılırlar. Kabul edilen bu durumun aksi ortaya çıktığında oluşacak her türlü yasal sorumluluk yazara aittir. Gönderilen tüm çalışmalar benzerlik oranı açısından “intihal.net” üzerinde taranmalı ve sonuç raporu Dergipark sistemine eklenmelidir. Editörler gerek gördüğü takdirde farklı veri tabanlarını kullanarak taramayı genişletir ve çalışma hem intihal hem de yapay zekâ destekli yazım bakımından denetlenir. Özgün bir bilimsel makalenin kabul edilebilir benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir.

İnsanlarla yapılacak sosyal deney ve anket uygulamalarında kişilerin rızası öncelikli esastır. Bununla birlikte TR DİZİN, “Anket, sosyal ve demografik veri toplama, kullanıcı deneyimi ölçme gibi insan odaklı çalışmalar için ilgili üniversitelerin etik kurullarından onay belgesi alınmalıdır” ibaresini açıkça belirtmiştir. Çalışmanız böylesi bir içeriğe sahipse editörle iletişime geçiniz.

Dergimiz; editörleri, kurul üyeleri, hakemleri ve yazarlarının her türlü akademik faaliyetinde COPE (Committee on Publication Ethics)’un ve TR DİZİN’in önerdiği akış şemasında belirtilen ölçütlerin esas alınmasını önermektedir.

https://publicationethics.org/