Türklük Bilimi Araştırmaları (Journal of Turkology Research) 1995’te kurulmuş yılda iki sayı yayımlanan (biannual) uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

TÜBAR’a yazı göndermeden önce dergimizin Amaç ve Kapsamını, Etik Beyanını ve Yazım Kurallarını mutlaka okuyunuz. TÜBAR tüm yazı işlerinde dergipark altyapısını kullanmaktadır. Çalışmanızı göndermek için tıklayınız.

DUYURULAR

Türklük Bilimi Araştırmaları’nın 48. Sayısı (2020/Güz) Yayımlanmıştır (01.12.2020).