BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

The Journal of Türklük Bilimi Araştırmaları is indexed by ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı, MLA Modern Language Association, CSA Sociological Abstracts, LLBA Linguistics and Language Behavior Abstracts, EBSCO Academic Complete Search.

Son Sayılar

 • TAKDİM

  (37)

  20. YIL

   Değerli bilim insanları,

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), elinizdeki sayısıyla artık 20. yaşına adım atmıştır. 20 yıl, kurumlar için asla uzun bir zaman dilimi değildir. Fakat kurumsallaşmak yolundaki bir dergi için asla azımsanmayacak bir süredir. Türkiye'de bilimsel dergisini 20 yıl aralıksız ve düzenli biçimde devam ettirebilmiş bir resmî kurum -maalesef-yoktur. Çünkü söz konusu kurumlar işi profesyonellere havale ettiklerini sanırken amatör ruhu kaybettiklerini fark edememişlerdir. TÜBAR ise daima amatör ruhla fakat profesyonellik anlayışıyla yoluna devam edecektir.

  20. yılda, dergi yönetim kadrosunda, bazı görev değişiklikleri yapıldı. Bunun yegâne sebebi vardır: Gösterilen görev ve unvanları daha işlevsel kılabilmek...

  TÜBAR'ın Yazı İşleri Müdürlüğü 2012 Güz döneminden beri (32. sayıdan 36. sayıya kadar) fedakâr arkadaşımız Doç. Dr. Selahattin Bekki yürütmekteydi. Editörlük yükü ise büyük ölçüde Prof. Dr. M. Fatih Köksal'ın omuzlarındaydı, ben ona yardım etmekteydim. Editörlük işlerini yine ikimiz yürüteceğiz. Yazı İşleri Müdürlüğünü ise aynı görevde daha önce tecrübe edinmiş olan Yard. Doç. Dr. Ramis Karabulut, Doç. Dr. Fatih Sakallı ile birlikte omuzlayacak. Teknik düzenlemeleri araştırma görevlisi üç arkadaşımız (Elif Büyükkaya, Hatice Yıldız ve Zeynep Şener) üstlendi.

  Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri için "ulaşılabilirlik" ölçütü dikkate alınarak yeni bir düzenlemeye gidildi. TÜBAR ailesinin yeni üyeleriyle daha güçlendiğine inanmaktayız. Desteğini esirgemeyen eski, yeni bütün TÜBAR mensuplarına, bilim gönüllülerine şükranlarımızı sunuyoruz.


   


  8


  Takdim (37)


   

  20. yılda ilk farklılık, 2014 yılı sayılarından başlayarak DOI numarası almak olacaktır.

  Dergi internet sitesinin daha etkili kullanılacağını söyleyebiliriz.

  Kurulan bir grupla, iç yazışmaların tamamı kayıt altına alınmaya başlanmıştır.

  TÜBAR'ın 20. yılda hedef büyüterek yoluna devam edeceğine inanabilir, güvenebilirsiniz.

   

   

   

  1 Mayıs 2015- Ankara Nâzım H. POLAT

  37 Sayi/Issue
 • TAKDİM

  (36)

  TÜRKLÜK BİLİMİ ÇALIŞMALARINDA TIKANIKLIK

  Genel olarak sosyal bilimlerin, özel olarak Türklük biliminin sınırları içinde düşünülebilecek alanlarda üç türlü akademik çalışma tarzı vardır:

  1. Araştırma,

  2. İnceleme,

  3. Yazılı veya sözlü derleme.

  Bunlar hakkında yorum yapmaya yarayacak bilgileri, istatistik verilerini, hedef kitlesi akademik camia olan dergilerden ve doçentlik sınavına yönelik dosyalardan edinebiliriz. Bu bilgi kaynaklarının ortaya koyduğu tablo hiç mi hiç iç açıcı değildir.

  Yukarıdaki çalışma tarzlarından sonuncusu yani derleme, sözlü ise, kuralları iyi tespit edilip uygulanınca, bilim insanını zihnen fazla yormaz. Yazılı malzemeden derleme yapmanın zorluğu veya kolaylığı, doğrudan o konu ve malzemenin durumuna bağlıdır. Son zamanlarda yayımlanan yığınla şiir, hikâye vb. malzemeden meydana gelen antoloji mahiyetindeki kitaplar, kolaycılığın örnekleridir. Bunların ortak özellikleri, Latin harfli kitaplardan derlenmiş olmalarıdır. Süreli yayınlardan derleme yapmak, çok eskilerde kalmıştır. Eski harfli malzemeden derleme ise unutulmuş gibidir. Bir konu etrafındaki yazıları “editörlük” görüntüsü altında bir araya toplamak da bu tür kandırmacalardandır.

  İnceleme tarzındaki çalışmalar, nicelik bakımından adeta seri üretim moduna geçmiştir. Fakat bu tür çalışmalar, nitelik bakımından genellikle ustalık emaresi taşımamakta, kaba amelelik seviyesinde kalmaktadır. “Bilimsel makale” iddiasıyla, afilli bir başlık altında laf salatası biçiminde sunulan inceleme yazıları arasında pek azına “makale” denebilir. “Bilimsel”lik sınırlarına yaklaşanı görebilene ise aşk olsun.

  Türklük bilimi alanında, uzak gezegenlerde kalmış gibi seyrek görülen çalışmalar, araştırma yazılarıdır. Arşivin yolunu bilmeden, tek arşiv belgesi görmeden tarih tezi hazırlayan, aynı konudaki çalışmaları özetleyerek araştırma yaptığını sanan dil ve edebiyat akademisyenlerimiz var. Bunların ortak özellikleri, eski harfli metinlerden ürkmeleridir. Çince uzmanı olduğunu söyleyen ama Çin alfabesini bilmeyen, İngiliz dil ve edebiyatı uzmanlığını bu dilin alfabesini bilmeden yürüten birine rastlamamışsınızdır. Ama Türkçenin 1928’e kadar kullandığı alfabeyi bilmeden “Türkolog” ünvanını kullanan bir sürü akademisyen (!) tanımışsınızdır.

  Bütün bu söylenenler, olumsuzluklar dosyasının sadece bir yaprağıdır, yaprağın da sadece bir yüzüdür.

  Bu tablo, sosyal bilimlerdeki (özellikle Türklük bilimi çalışmalardaki) bu tıkanıklık, 1950’li yıllardan sonra Türklük biliminin merkezi olan Türkiye’ye yakışmamaktadır, değişmelidir.

  11 Kasım 2014- Ankara Nâzım H. POLAT 

  36. Sayı/Issue
 • TAKDİM

  (35)

  YAYIN ÇİZGİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Değerli bilim insanları,

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), elinizdeki 35. sayısıyla 19. yaşını da yarıladı. Bu istikrarlı yürüyüş çok sevindirici olmakla beraber, sürdürülebilirlik de gerektirmektedir. “Sürdürülebilir” bir çizgiye yerleşebilmek maksadıyla dergimiz, bir sonraki sayısıyla yani 19. yılını bitirirken, bazı değişiklikler planlamaktadır. Bunlar  -hiç şüphesiz-  Yayın Kurulu’nun kararlarıyla şekillenecektir. Fakat mutlaka gündeme alınacak olan sorular şöyle sıralanabilir:

  1.   TÜBAR’ın yayın çizgisi: bugüne kadar yayımlanan yazılar TÜBAR’ı nasıl bir alan içinde gösteriyor? Bu alan, derginin taahhütleriyle tam uyumlu mudur?

  2.   Aynı alanlarda yayın yapan dergilerle ortak ve farklı yönleri nelerdir?

  3.   Mevcut hâliyle TÜBAR’ın  -bir süreli yayın olarak-  güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

  4.   Gelinen nokta, gelecekte ne tür yayınlar yapmamızı gerektiriyor?

  5.   TÜBAR’ın genel ağ (internet) sitesi, ihtiyaca kâfi mi? Ne gibi yenileştirmelere ihtiyaç var?

  Yayın Kurulu, bu hususlarda okuyuculardan, bilim camiasından gelecek istek ve önerilere açıktır.

  Bu arada, uzun süredir değişmeyen Yayın Kurulu’nda yenilenme de bir gerekliliktir.

  15. sayıdan itibaren her beş sayıda bir verilen “TÜBAR Yazılar Dizini”, 40. sayıda da başlangıçtan itibaren yayımlanan bütün yazıları içerecektir. Fakat yazılar dizininin büyük hacme ulaşmasından dolayı, daha sonrakiler,  sadece 40. sayıdan sonrasına ait olacaktır.

  Her sayıda, bir öncekini aşmak ve daha iyiye ulaşmak arzusuyla...

  1 Mayıs 2014- Ankara

  Nâzım H. POLAT

  35. Sayı/Issue
powered by negetics

GİRİŞ FORMUISSN 1300-7874