BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-16-2004GUZ
Yukari

SAYI-16-2004GUZ

 İÇİNDEKİLERCONTENTS3
   

Prof.Dr. Nâzım H. POLAT

EEDİTÖRDENEDITORIAL5

Prof. Dr. İsmail GÖRKEM

Takdim -16-7

Prof. Dr. Metin EKİCİ

Halk Bilim Araştırmalarında Üçüncü Boyut 
 Third Dimension on Turkish Folklore Researches13

Doç.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

Kırım Şavaşı’nın İngiliz ve Türk Kaynaklarına Göre Halk Edebiyatına Yansıması 

 

Reflection of the Cremian War in Turkish Folk Literature According to British and Turkish Sources21

Doç. Dr. Mustafa ÜNAL

Türk Medyasının Halk İnanışlarına Bakışı 
 The Approach of Turkish Media to Folk Beliefs43

Doç.Dr. Ahmet DOĞAN

Dede Korkut'u Yeniden Okumak-2 
 To Read the Dede Korkut Again-269

Yrd. Doç. Dr. Ruhi ERSOY

Sözlü Kültür Ortamı Kaynaklarının Medyada Kullanımı Bağlamında Gaziantep’te Nevruzla İlgili Bir İnancın Dansa Dönüştürülmesi Serüveni 
 Transformation Anventure of a Belief Regarding Nevruz into Dance in Gaziantep in the Context of Media’s Usage of the Sources of Oral Culture Mileu85

Yrd.Doç.Dr. Mustafa SEVER

Türk Halk İnançlarında ve Halk Hekimliği Uygulamalarında Meyve 
 Fruit in Turkish Folk Beliefs and Traditional Folk Medicine95

Yrd.Doç.Dr. Mehmet EROL

Köy Hayırları’nın Yapısal ve İşlevsel Özellikleri Üzerine Bir İnceleme “Gökçalı Köyü Örneği” 
 A case study on the structural and functional characteristics of village charities “the instance of Gökçalı Village”111

Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

İrşâd ve Tebliğe Bağlı İcrâ: Türk Sözlü Kültür Geleneği Bağlamında Türk Tekke Edebiyatı 
 Performance via Guidance and Comunicating: Turkish Tekke Literature in Context of Turkish Oral Cultur Tradation127

Dr. Kasım KARAMAN

Rüya Kaynaklı Bireysel Tecrübelerin Toplumsallaşması —Bayat Köyü Dede Örneği— 
 Socialization of Individual Experiences based on Dreams, A Case Study of Dede of Bayat Village143

Dr. Ali SELÇUK

Tahtacıların Doğum ile İlgili İnanç ve Uygulamalarına Fenomenolojik Bir Yaklaşım 
 A Phenomenological Approach to the Beliefs and Practices Relating to Birth among the Tahtacis163

Savaş EKİCİ

Popüler Kültür’ün İcra Ortamı Bağlamında Medya - Türk Halk Müziği İlişkisine Dair Bazı Tespit ve Öneriler 
 Some Determinations and Suggestions on the Realtionships of Media and Turkish Folk Music in the Context of Popular Culture's Performance Mileu181

Mustafa GÜLTEKİN

Sözlü Kompozisyon Teorisi Bağlamında Latif Şah Hikâyesindeki Şiirler Üzerine Bir İnceleme 
 A Study on the Poetries in Latif Sah Story in Context of Oral Composition Theory191

Ozan YILMAZ

Yayın Tanıtım ve Değerlendirme: Habip DERZİNEVESİ-Ömer YARAŞIR, Güney Azerbaycan Şiir Antolojisi, Lefkoşa 2003203

Yalçın KORKMAZ

Yayın Tanıtım ve Değerlendirme: Doç.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU, Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, Akçağ Yay, Ankara, 2003, VIII+304 s.211

Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

Yayın Tanıtım ve Değerlendirme: İsmail GÖRKEM, Çukurovalı Âşık Mustafa Köse ve Hikâye Repertuvarı, Akçağ Yay., Ankara, 2000221

M. Serkan ERTURAL

Yayın Tanıtım ve Değerlendirme: Gonca TOKUZ, 20. Yüzyılda Gaziantep’te Eğlence Hayatı, Gaziantep Üni.. Vakfı Yay. Gaziantep - 2004, 374 s.225
 Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR) Yayın İlkeleri231

 

Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915