BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-12-2002GUZ
Yukari

SAYI-12-2002GUZ

      

İÇİNDEKİLER

 
      Sayfa
Nâzım H. POLATTakdim –125
  
Prof. Dr. Nâzım H. POLATTürkiye’de Yerel Basının Gelişimine Kısa Bir Bakış 7
Prof. Dr. Aykut KAZANCIGİL /Ayhan VERGİLİ İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Mecmuası(İnceleme ve Dizin) 27
Hayri ÖZTÜRKServet-i Fünun Mecmuasında Çanakkale Zaferi 75
Dr. Osman YILDIZAli Rıza Seyfi Seyfioğlu  89
Yrd. Doç. Dr. Bekir ÇINAR Tıflî Ahmed Çelebi ve Sâkinâme’si  111
Yrd. Doç. Dr. Ziya AVŞAR Bir Başka Yönden Nedîm  155
Yrd. Doç. Dr. Hikmet KORAŞDerleme Sözlüğü’ne İlâveler 171
Doç. Dr. Ahmet KARTALHüsn ü Aşk’ın Yeni Yayımı 209
Dr. Mahmut SARIKAYA“Felsefî-Bediî Fikir Tarixinde Şexsiyyet Konsepsiyası” 225

 

Hekem listesi (141.63 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915